Auxiliar del quadre combinat/quadre de llista: selecció de camp

Selecciona el camp de dades indicat a la taula de la pàgina anterior els continguts del qual s'han de mostrar al quadre de llista o combinat.

Per accedir a esta orde...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Camps disponibles

Mostra tots els camps de taula triats a la pàgina anterior de l'auxiliar.

Camp de visualització

Indica el camp les dades del qual s'han de mostrar als quadres combinats o als quadres de llista.

El nom del camp donat ací apareix a les Propietats del control com un element d'una expressió SQL als Continguts de la llista field.

Ens cal la vostra ajuda!