Auxiliar del quadre combinat/quadre de llista

Si inseriu un quadre combinat o un quadre de llista en un document, s'inicia automàticament un auxiliar. Este auxiliar vos permet indicar interactivament quina informació es mostra.

Per accedir a esta orde...

Obri els controls de formulari barra d'eines feu clic a Quadre combinat o icona Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari.


Icona de nota

Podeu utilitzar la icona per evitar que l'auxiliar s'inicie automàticament.


Els auxiliars dels quadres combinats i els quadres de llista són diferents al pas final. Això és a causa de la naturalesa dels camps de control:

Quadres de llista

En el cas d'un quadre de llista, l'usuari selecciona una entrada d'una llista d'entrades. Estes entrades es guarden en una taula d'una base de dades i no es poden modificar mitjançant el quadre de llista.

Com a norma general, la taula de la base de dades que conté les entrades de llista visibles al formulari no és la taula amb la qual es basa el formulari. Els quadres de llista d'un formulari treballen amb l'ús de referències; és a dir, les referències a les entrades de llista visibles estan ubicades a la taula del formulari (taula de valors) i també s'introdueixen com a tals a la taula de valors si l'usuari selecciona una entrada de la llista i la guarda. Mitjançant els valors de referència, els quadres de llista poden mostrar dades d'una taula enllaçada a la taula del formulari actual. Per tant, l'Auxiliar del quadre de llista permet que dues taules d'una base de dades s'enllacin de manera que el camp de control pot mostrar una llista detallada d'un camp d'una base de dades que està ubicada en una taula diferent de la qual es refereix el formulari.

A les altres taules, el camp requerit se busca mitjançant els noms de camp (FontDeControl) i llavors els camps es completen de la manera adequada. Si no es troba el nom del camp, la llista quedarà buida. Quan els camps de llista contenen columnes enllaçades, s'utilitzarà la primera columna de l'altra taula sense que primer es mostre una consulta.

Si un article conté, per exemple, el nombre d'un proveïdor, el quadre de llista pot utilitzar l'enllaç "Nombre del proveïdor" per mostrar el nom del proveïdor de la taula de proveïdors. A la pàgina Enllaç de camp l'Auxiliar vos demanarà els paràmetres necessaris per a este enllaç.

Quadres combinats

En el cas de quadres combinats, els usuaris poden seleccionar una entrada de la llista d'entrades o ells mateixos poden introduir el text. Les entrades, que s'ofereixen com una llista a partir de la qual els usuaris poden seleccionar elements, poden tindre origen en una taula d'una base de dades. Les entrades que els usuaris seleccionin o introduïsquen perquè es puguen guardar, es poden guardar només al formulari o a una base de dades. Si es guarden en una base de dades, s'escriuran a la taula de la base de dades en què es basa el formulari.

Els quadres combinats poden mostrar les dades de qualsevol taula. No és necessari establir un enllaç directe entre la taula del formulari actual i la taula els valors de la qual s'han de mostrar al quadre combinat (taula de llista). Els quadres combinats no treballen amb referències. Si l'usuari introdueix o selecciona un valor i el guarda, el valor que es mostra actualment s'introduirà a la taula del formulari. Atès que no hi ha cap enllaç entre la taula del formulari i la taula de llista, el camp Enllaç de camp no apareix ací.

En el cas d'un quadre de llista, seleccioneu les entrades de la llista, i estes es guardaran a la taula de llista. En el cas d'un quadre combinat, podeu afegir text addicional que es pot escriure a la taula de la base de dades actual del formulari (taula de valors) i emmagatzemar allí com es desitgi. Per a esta funció, l'Auxiliar del quadre combinat té la pàgina Processament de dades com a última pàgina, mentre que en el cas de quadres de llista esta pàgina no existeix. Ací podeu introduir si voleu introduir text i on voleu introduir el text que s'ha introduït a la taula de valors.

Auxiliar d'elements de taula, quadres de llista o quadres combinats: Dades

Seleccioneu la font de dades i la taula a la qual correspon el camp del formulari. Si inseriu el camp del formulari en un document que ja està enllaçat a una font de dades, esta pàgina es torna invisible.

Auxiliar del quadre combinat/quadre de llista: selecció de taula

Indica una taula de les taules disponibles de la base de dades que conté el camp de dades el contingut del qual s'ha de mostrar com a entrada de llista.

Auxiliar del quadre combinat/quadre de llista: selecció de camp

Selecciona el camp de dades indicat a la taula de la pàgina anterior els continguts del qual s'han de mostrar al quadre de llista o combinat.

Auxiliar del quadre de llista: enllaç del camp

Indica a través de quins camps s'enllacen les taules de valors i les taules de llista.

Auxiliar del quadre combinat: camp de la base de dades

Amb els camps de combinació, podeu guardar el valor d'un camp en una base de dades o mostrar este valor en un formulari.

Cancel·la

Si feu clic a Cancel·la es tancarà el diàleg sense guardar els canvis fets.

Arrere

Mostra les seleccions del diàleg fetes en el punt anterior. Els paràmetres actuals es mantenen igual. Aquest botó només es pot activar a partir de la pàgina dos.

Següent

Feu clic al botó Següent; l'auxiliar utilitzarà els paràmetres del diàleg actual i passarà al pas següent. Si esteu a l'últim pas, el botó esdevé Crea.

Ens cal la vostra ajuda!