Filtres i formularis HTML

Podeu utilitzar tots els elements de control i els esdeveniments d'un formulari en documents HTML. Fins ara hi ha nombrosos esdeveniments (per exemple, esdeveniments de focus) que no s'han canviat. Es continuaran important i exportant com a ONFOCUS, ONBLUR, etc. per al JavaScript i com a SDONFOCUS, SDONBLUR, etc. per al LibreOffice Basic.

Els noms genèrics que estan formats per la interfície d'escolta i el nom del mètode de l'esdeveniment s'utilitzen per a tots els altres esdeveniments: un esdeveniment registrat com a mètode:: XListener s'exporta com a

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

Tingueu en compte que els components XListener i de mètode d'esta opció distingeixen entre majúscules i minúscules.

La gestió d'esdeveniments dels controls es duu a terme amb l'API del LibreOffice. Si assigneu un esdeveniment a un control, un objecte es registra internament a si mateix com a "Agent escolta" per a un esdeveniment d'un control específic. Per fer-ho, l'objecte ha d'utilitzar una interfície específica, per exemple la interfície XFocusListener, de manera que puga reaccionar als esdeveniments de focus. Quan l'esdeveniment té lloc, el control crida un mètode especial de la interfície de l'agent escolta quan el control rep el focus. L'objecte registrat internament crida JavaScript o el codi del LibreOffice Basic que s'haja assignat a l'esdeveniment.

El filtre HTML utilitza de manera precisa estes interfícies d'escolta de manera que pot importar i exportar esdeveniments com es vulga. Podeu registrar un esdeveniment de focus mitjançant

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

millor que a través del registre

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

. Per tant, els esdeveniments es poden registrar com vulgueu, inclosos aquells que no són als quadres de llista. Per definir el llenguatge d'script dels esdeveniments, podeu escriure la línia següent a la capçalera del document:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

Com a CONTENT podeu utilitzar, per exemple"text/x-StarBasic" per al LibreOffice Basic o "text/JavaScript" per al JavaScript. Si no es fa cap entrada, s'assumeix que s'utilitza el JavaScript.

Durant l'exportació, el llenguatge script per defecte es definirà a partir del primer mòdul que s'haja trobat a la gestió de macros. Per als esdeveniments, només es pot utilitzar una llengua per document.

Ens cal la vostra ajuda!