Mode de disseny activat/desactivat

Activa o desactiva el mode de disseny. Aquesta funció s'utilitza per a canviar ràpidament del mode Disseny al mode Usuari. Activeu-la per a editar els controls del formulari, desactiveu la funció per a utilitzar els controls del formulari.

Per accedir a esta orde...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icona

Design Mode On/Off


Icona de nota

Tingueu en compte la funció Obri en mode de disseny. Si Obri en mode de disseny està activat, el document sempre s'obrirà en mode de disseny, siga quin siga l'estat en què es va guardar.


Si el formulari està enllaçat a una base de dades i desactiveu el mode de disseny, es mostra la barra Disseny del formulari al marge inferior de la finestra del document. Podeu editar l'enllaç a la base de dades, a Propietats del formulari.

Ens cal la vostra ajuda!