Afig un camp

Obri una finestra on podeu seleccionar un camp d'una base de dades per afegir-lo al formulari o l'informe.

Per accedir a esta orde...

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Afig un camp


La finestra de selecció de camp mostra tots els camps de la base de dades de la taula o la consulta que s'haja indicat com a font de dades a Propietats del formulari .

Podeu inserir un camp al document actual si arrossegueu i deixeu anar el camp. S'inserirà un camp que conté un enllaç a la base de dades.

Si afegiu camps a un formulari i canvieu al Mode de disseny, podeu veure que el LibreOffice afig un camp d'entrada etiquetat per a cada camp de base de dades inserit.

Ens cal la vostra ajuda!