Dades

La pestanya Dades permet assignar una font de dades al control seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

Per a formularis amb enlla莽os a bases de dades, la base de dades associada es defineix a les Propietats del formulari. Trobareu les funcions a la pestanya Dades.


Els possibles par脿metres de la pestanya Dades variaran segons el control. Aix铆, nom茅s visualitzareu les opcions que estiguen disponibles per al control i el context actuals.
Disposeu dels camps seg眉ents:

Camp de dades

With database forms, you can link controls with the data fields.

Teniu diverses possibilitats:

 1. Primer cas: nom茅s hi ha una taula al formulari.

  A Camp de dades, indiqueu el camp de la taula de la font de dades del qual voleu que es mostren els continguts.

 2. Segon cas: el control pertany a un subformulari que s'ha creat mitjan莽ant una consulta SQL.

  A Camp de dades, indiqueu el camp de l'expressi贸 SQL de la qual voleu que es mostren els continguts.

 1. Tercer cas: Quadres combinats

  Per als quadres combinats, el camp de la taula de la font de dades en la qual s'han d'emmagatzemar els valors introdu茂ts o seleccionats per l'usuari s'indica a Camp de dades. Els valors mostrats a la llista del quadre combinat es basen en una expressi贸 SQL que s'introdueix a Contingut de la llista.

 2. Quart cas: Quadres de llista

  La taula de la font de dades no cont茅 les dades que s'han de mostrar, sin贸 una taula enlla莽ada a la taula de la font de dades mitjan莽ant un camp de dades com煤.

  Si voleu que un quadre de llista mostre dades d'una taula que est脿 enlla莽ada a la taula de la font de dades actual, a Camp de dades indiqueu el camp de la taula de la font de dades al qual es refereix el contingut del quadre de llista. Tamb茅 podeu indicar el camp de la base de dades que controla la visualitzaci贸 de les dades al formulari. Este camp de dades ofereix un enlla莽 a una altra taula si totes dues taules es poden enlla莽ar mitjan莽ant un camp de dades com煤. Normalment 茅s un camp de dades on s'emmagatzemen nombres d'identificaci贸 煤nics. El camp de dades els continguts del qual es mostren al formulari s'indica mitjan莽ant una expressi贸 SQL a Contingut de la llista.

Els quadres de llista treballen amb refer猫ncies. Es poden implementar amb taules enlla莽ades per expressions SQL (quart cas) o mitjan莽ant llistes de valors:

Refer猫ncies mitjan莽ant taules enlla莽ades (expressions SQL)

Si voleu que un quadre de llista mostre dades d'una base de dades que est脿 enlla莽ada per un camp de dades com煤 a la taula en la qual es basa el formulari, el camp d'enlla莽 de la taula del formulari s'indica a Camp de dades.

L'enlla莽 es crea amb una selecci贸 SQL que si heu seleccionat "SQL" o "SQL natiu", s'indica a Tipus de contingut de la llista al camp Contingut de la llista. Com a exemple, una taula de "Comandes" est脿 enlla莽ada al control del formulari actual, i a la base de dades una taula de "Clients" est脿 enlla莽ada a la taula de "Comandes". Podeu utilitzar una expressi贸 SQL de la manera seg眉ent:

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

on "CustomerName" 茅s el camp de dades de la taula enlla莽ada "Clients", i "CustomerNo" 茅s el camp de la taula "Clients" que est脿 enlla莽ada a un camp de la taula del formulari "Comandes" indicat a Camp de dades.

Refer猫ncies que utilitzen llistes de valors

Per als quadres de llista podeu utilitzar llistes de valors. Les llistes de valors s贸n llistes que defineixen valors de refer猫ncia. D'esta manera, el control del formulari no mostra directament el contingut d'una base de dades, sin贸 valors assignats a la llista de valors.

Si treballeu amb valors de refer猫ncia d'una llista de valors, els continguts del camp de dades que heu indicat a Camp de dades del formulari no es veuen, sin贸 que es veuen els valors assignats. Si trieu "Llista de valors" a la pestanya Dades, a Tipus de contingut de la llista, i heu assignat un valor de refer猫ncia a les entrades de llista que es veuen al formulari, a Llista les entrades (introdu茂des a la pestanya General), els valors de refer猫ncia es compararan amb el contingut de les dades del camp de dades indicat. Si un valor de refer猫ncia es correspon al contingut d'un camp de dades, les entrades de llista associades es mostraran al formulari.

Camp lligat

note

Si suprimiu els continguts de la cel路la Camp lligat del navegador de propietats, el primer camp del resultat definit s'utilitza per visualitzar i intercanviar dades.


Esta propietat per als quadres de llista defineix quin camp de dades d'una taula enlla莽ada es mostra al formulari.

Si un quadre de llista del formulari ha de mostrar continguts d'una taula enlla莽ada a la taula del formulari, al camp Tipus de contingut de la llista definiu si la visualitzaci贸 la determina una orde SQL o s'accedeix a la taula (enlla莽ada). Amb la propietat Camp lligat, podeu utilitzar un 铆ndex per indicar a quin camp de dades de la consulta o de la taula est脿 enlla莽at el camp de llista.

note

La propietat Camp lligat nom茅s serveix per a formularis que s'utilitzen per accedir a m茅s d'una taula. Si el formulari es basa nom茅s en una taula, el camp que s'ha de mostrar al formulari s'indica directament a Camp de dades. Tanmateix, si voleu que el quadre de llista mostre dades d'una taula que est脿 enlla莽ada a la taula actual mitjan莽ant un camp de dades com煤, el camp de dades enlla莽at est脿 definit per la propietat Camp lligat.


Si heu seleccionat "SQL" a Tipus de contingut de la llista, l'orde SQL determina l'铆ndex que s'ha d'indicar. Per exemple: si indiqueu una orde SQL com "SELECT Field1, Field2 FROM tablename" a Contingut de la llista, consulteu la taula seg眉ent:

Camp lligat

Enlla莽

-1

L'铆ndex de l'entrada seleccionada a la llista est脿 enlla莽ada al camp indicat a Camp de dades.

{buit} o 0

El camp de la base de dades "Field1" est脿 enlla莽at al camp indicat a Camp de dades.

1

El camp de la base de dades "Field2" est脿 enlla莽at al camp indicat a Camp de dades.


Si heu seleccionat "Taula" a Tipus de contingut de la llista, l'estructura de la taula defineix l'铆ndex que s'ha d'indicar. Per exemple: si se selecciona una taula d'una base de dades a Contingut de la llista, consulteu la taula seg眉ent:

Camp lligat

Enlla莽

-1

L'铆ndex de l'entrada seleccionada a la llista est脿 enlla莽ada al camp indicat a Camp de dades.

{buit} o 0

La primera columna de la taula est脿 enlla莽ada al camp indicat a Camp de dades.

1

La segona columna de la taula est脿 enlla莽ada al camp indicat a Camp de dades.

2

La tercera columna de la taula est脿 enlla莽ada al camp indicat a Camp de dades.


Cel路la enlla莽ada

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Casella de selecci贸 amb una cel路la enlla莽ada

Acci贸

Resultat

Seleccioneu la casella de selecci贸:

S'introdueix CERT a la cel路la enlla莽ada.

Desseleccioneu la casella de selecci贸:

S'introdueix FALS a la cel路la enlla莽ada.

La casella de selecci贸 amb tres estats es defineix amb l'estat 芦indeterminat禄:

S'introdueix #NV a la cel路la enlla莽ada.

Introdu茂u un nombre o una f贸rmula que retorne un nombre a la cel路la enlla莽ada:

Si el valor introdu茂t 茅s CERT o no 茅s 0, se selecciona la casella de selecci贸.
Si el valor introdu茂t 茅s FALS o 0, es desselecciona la casella de selecci贸.

Buideu la cel路la enlla莽ada, introdu茂u-hi text o introdu茂u una f贸rmula que retorne text o un error:

La casella de selecci贸 es defineix amb l'estat "indeterminat" si 茅s una casella de selecci贸 amb tres estats; si no, es desselecciona la casella de selecci贸.

Seleccioneu la casella. La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text:

El text de la casella amb el valor de refer猫ncia es copia a la cel路la.

Desseleccioneu la casella. La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text:

Es copia una cadena buida a la cel路la.

La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text. Introdu茂u el mateix text a la cel路la:

Se selecciona la casella de selecci贸.

La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text. Introdu茂u un altre text a la cel路la:

Es desselecciona la casella de selecci贸.


Bot贸 d'opci贸 (bot贸 de r脿dio) amb una cel路la enlla莽ada

Acci贸

Resultat

Seleccioneu el bot贸 d'opci贸:

S'introdueix CERT a la cel路la enlla莽ada.

El bot贸 d'opci贸 es desselecciona si se selecciona un altre bot贸 d'opci贸:

S'introdueix FALS a la cel路la enlla莽ada.

Introdu茂u un nombre o una f贸rmula que retorne un nombre a la cel路la enlla莽ada:

Si el valor introdu茂t 茅s CERT o no 茅s 0: se selecciona el bot贸 d'opci贸.
Si el valor introdu茂t 茅s FALS o 0: es desselecciona el bot贸 d'opci贸.

Buideu la cel路la enlla莽ada, introdu茂u-hi text o introdu茂u una f贸rmula que retorne text o un error:

Es desselecciona el bot贸 d'opci贸.

Feu clic al bot贸 d'opci贸. La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text:

El text de la casella amb el valor de refer猫ncia es copia a la cel路la.

Feu clic a un altre bot贸 d'opci贸 del mateix grup. La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text:

Es copia una cadena buida a la cel路la.

La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text. Introdu茂u el mateix text a la cel路la:

Se selecciona el bot贸 d'opci贸.

La casella amb el valor de refer猫ncia cont茅 text. Introdu茂u un altre text a la cel路la:

Es buida el bot贸 d'opci贸.


Quadre de text amb una cel路la enlla莽ada

Acci贸

Resultat

Introdu茂u text al quadre de text:

El text es copia a la cel路la enlla莽ada.

Buideu el quadre de text:

Es buida la cel路la enlla莽ada.

Introdu茂u text o un nombre a la cel路la enlla莽ada:

El text o el nombre es copien al quadre de text.

Introdu茂u una f贸rmula a la cel路la enlla莽ada:

El resultat de la f贸rmula es copia al quadre de text.

Buideu la cel路la enlla莽ada:

Es buida el quadre de text.


Camp num猫ric i camp formatat amb una cel路la enlla莽ada

Acci贸

Resultat

Introdu茂u un nombre al camp:

El nombre es copia a la cel路la enlla莽ada.

Buideu el camp:

Es defineix el valor 0 a la cel路la enlla莽ada.

Introdu茂u un nombre o una f贸rmula que retorne un nombre a la cel路la enlla莽ada:

El nombre es copia al camp.

Buideu la cel路la enlla莽ada, introdu茂u-hi text o introdu茂u una f贸rmula que retorne text o un error:

Es defineix el valor 0 al camp.


Quadre de llista amb una cel路la enlla莽ada

Els quadres de llista admeten dos tipus d'enlla莽 diferents; vegeu la propietat "Continguts de la cel路la enlla莽ada".

 1. Continguts enlla莽ats: sincronitzeu els continguts de text de l'entrada del quadre de llista seleccionat amb els continguts de la cel路la.

 2. Posici贸 de la selecci贸 enlla莽ada: la posici贸 de l'element individual seleccionat al quadre de llista se sincronitza amb el valor num猫ric de la cel路la.

Acci贸

Resultat

Select a single list item:

S'enllacen els continguts: el text de l'element es copia a la cel路la enlla莽ada.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Introdu茂u una f贸rmula a la cel路la enlla莽ada:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Buideu la cel路la enlla莽ada:

Desseleccioneu tots els elements del quadre de llista.

Canvieu els continguts de l'interval d'origen de la llista:

Els elements d'un quadre de llista s'actualitzen segons els canvis. Es mant茅 la selecci贸. Aix貌 pot provocar una actualitzaci贸 a la cel路la enlla莽ada.


Quadre combinat amb una cel路la enlla莽ada

Acci贸

Resultat

Introdu茂u text al camp d'edici贸 del quadre combinat, o seleccioneu una entrada de la llista desplegable:

El text es copia a la cel路la enlla莽ada.

Buideu el camp d'edici贸 del quadre combinat:

Es buida la cel路la enlla莽ada.

Introdu茂u text o un nombre a la cel路la enlla莽ada:

El text o el nombre es copien al camp d'edici贸 del quadre combinat.

Introdu茂u una f贸rmula a la cel路la enlla莽ada:

El resultat de la f贸rmula es copia al camp d'edici贸 del quadre combinat.

Buideu la cel路la enlla莽ada:

Es buida el camp d'edici贸 del quadre combinat.

Canvieu els continguts de l'interval d'origen de la llista:

Els elements d'una llista desplegable s'actualitzen segons els canvis. El camp d'edici贸 del quadre combinat i la cel路la enlla莽ada no canvien.


Contingut de la llista

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

En el cas de formularis de bases de dades, la font de dades determina les entrades de la llista o del quadre combinat. En funci贸 del tipus seleccionat, podeu triar entre diferents fonts de dades a Contingut de la llista, sempre que estos objectes existisquen a la vostra base de dades. Tots els objectes disponibles d'una base de dades del tipus seleccionat a Tipus de contingut de la llista s'ofereixen ac铆. Si heu seleccionat l'opci贸 "Llista de valors" com a tipus, podeu utilitzar refer猫ncies per als formularis de la base de dades. Si la visualitzaci贸 del control est脿 controlada per una orde SQL, l'expressi贸 SQL s'introdueix ac铆.

Exemples d'expressions SQL:

Per als quadres de llista, una expressi贸 SQL pot tindre la forma seg眉ent:

SELECT field1, field2 FROM table,

Ac铆 "taula" 茅s la taula les dades de la qual es mostren a la llista del control (taula de llista). "Field1" 茅s el camp de dades que defineix les entrades que es veuen al formulari; el seu contingut es mostra al quadre de llista. "Field2" 茅s el camp de la taula de llista que est脿 enlla莽at a la taula del formulari (taula de valors) mitjan莽ant el camp indicat a Camp de dades si Camp lligat = 1 est脿 seleccionat.

Per als quadres combinats, una expressi贸 SQL pot tindre la forma seg眉ent:

SELECT DISTINCT field FROM table,

Ac铆 "camp" 茅s un camp de dades de la taula de llista "taula" el contingut de la qual es mostra a la llista del quadre combinat.

Llistes de valors per a documents HTML

Per als formularis HTML, podeu introduir una llista de valors a Contingut de la llista. Seleccioneu l'opci贸 "Llista de valors" a Tipus de contingut de la llista. Els valors introdu茂ts ac铆 no es veuran al formulari, i s'utilitzen per assignar valors a les entrades visibles. Les entrades fetes a Contingut de la llista corresponen a l'etiqueta HTML <OPTION VALUE=...>.

A la transfer猫ncia de dades d'una entrada seleccionada d'un quadre de llista o d'un quadre combinat, es tenen en compte la llista de valors que es visualitzen al formulari, que es van introduir a la pestanya General a Llista les entrades i la llista de valors introdu茂da a la pestanya Dades, a Contingut de la llista: si un text (no buit) es troba a la posici贸 seleccionada de la llista de valors (<OPTION VALUE=...>), s'enviar脿. Si no 茅s aix铆, s'enviar脿 el text que es visualitza al control (<OPTION>).

Si la llista de valors ha de contindre una cadena buida, introdu茂u el valor "$$$empty$$$" a Contingut de la llista, a la posici贸 corresponent (tingueu en compte les maj煤scules i les min煤scules). El LibreOffice interpreta esta entrada com una cadena buida i l'assigna a l'entrada de llista corresponent.

La taula seg眉ent mostra les connexions entre HTML, JavaScript i el camp del LibreOffice Contingut de la llista amb un exemple anomenat "QuadreDeLlista1". En este cas, "Element" designa una entrada de llista que es veu al formulari:

Etiqueta HTML

JavaScript

Entrada en una llista de valors del control (Contingut de la llista)

Dades transmeses

Element <OPTION>

No 茅s possible

""

L'entrada de llista que es veu ("QuadreDeLlista1=Element")

<OPTION VALUE="Value">Element

ListBox1.options[0].value="Value"

"Valor"

El valor assignat a l'entrada de llista ("QuadreDeLlista1=Valor")

<OPTION VALUE="">Element

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Una cadena buida ("QuadreDeLlista1=")


Continguts de la cel路la enlla莽ada

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Continguts enlla莽ats: sincronitzeu els continguts de text de l'entrada del quadre de llista seleccionat amb els continguts de la cel路la. Seleccioneu 芦L'entrada seleccionada禄.

 2. Posici贸 de la selecci贸 enlla莽ada: la posici贸 de l'element individual seleccionat al quadre de llista se sincronitza amb el valor num猫ric de la cel路la. Seleccioneu 芦Posici贸 de l'entrada seleccionada禄.

Interval de cel路les d'origen

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

La cadena buida 茅s NUL路LA

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

Una cadena buida 茅s una cadena amb una longitud zero (""). Normalment, un valor NUL no 茅s el mateix que una cadena buida. En general, el terme NUL s'utilitza per designar un valor no definit, un valor desconegut o 芦encara no s'ha introdu茂t cap valor禄.

Els sistemes de bases de dades varien i pot ser que gestionen els valors NUL de formes diferents. Consulteu la documentaci贸 de la base de dades que utilitzeu.

Proposta de filtre

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Tipus de contingut de la llista

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Amb l'opci贸 "Llista de valors" apareixen al control totes les entrades introdu茂des al camp Llista les entrades de la pestanya General. Per als formularis de bases de dades, podeu utilitzar valors de refer猫ncia (vegeu la secci贸 Refer猫ncies que utilitzen llistes de valors).

Si el contingut del control es llig a partir d'una base de dades, podeu determinar el tipus de font de dades amb les altres opcions. Per exemple, podeu triar entre taules i consultes.

Valor de refer猫ncia (activat)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Valors de refer猫ncia per als formularis web

Els valors de refer猫ncia s贸n 煤tils si dissenyeu un formulari web i la informaci贸 de l'estat del control s'ha d'enviar a un servidor. Si l'usuari fa clic al control, s'envia al servidor el valor de refer猫ncia corresponent.

Per exemple, si teniu dos camps de control per a les opcions "femen铆" i "mascul铆" i assigneu un valor de refer猫ncia 1 al camp "femen铆" i el valor 2 al camp "mascul铆", s'envia el valor 1 si un usuari fa clic al camp "femen铆" i s'envia el valor 2 si es fa clic al camp "mascul铆".

Valors de refer猫ncia per als formularis de bases de dades

Per als formularis de bases de dades, tamb茅 podeu caracteritzar l'estat d'una opci贸 o d'una casella de selecci贸 mitjan莽ant un valor de refer猫ncia, emmagatzemant-lo a la base de dades. Si teniu un conjunt de tres opcions, per exemple "en curs", "finalitzat" i "reenviament" amb els valors de refer猫ncia corresponents, "Per Fer", "D'acord" i "RE", estos valors de refer猫ncia apareixeran la base de dades si es fa clic a l'opci贸 corresponent.

Valor de refer猫ncia (desactivat)

Les caselles de selecci贸 i els botons d'opci贸 dels fulls de c脿lcul poden estar vinculats a cel路les del document actual. Si el control est脿 activat, el valor que introdu茂u a Valor de refer猫ncia (activat) es copiar脿 a la cel路la. Si el control est脿 desactivat, el valor de Valor de refer猫ncia (desactivat) es copiar脿 a la cel路la.

Ens cal la vostra ajuda!