Propietats dels controls

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Per accedir a esta orde...

Open context menu of a selected form element - choose Control.

Icona

Control


Icona de nota

You can only call the Properties dialog when in the Design mode with a control selected.


Si introduïu dades al diàleg Propietats, tingueu en compte que podeu introduir-les en diverses línies per a determinats quadres combinats desplegables. Això fa referència a tots els camps en què es pot introduir una expressió SQL, així com a les propietats dels quadres de text o de les etiquetes de camp. Podeu obrir estos camps i introduir text a la llista oberta. Les tecles de drecera segßents són vàlides:

Tecles

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Insereix una lĂ­nia nova.

Up Arrow

Posa el cursor a la lĂ­nia anterior.

Down Arrow

Posa el cursor a la lĂ­nia segĂźent.

Enter

Completa l'entrada al camp i col¡loca el cursor al camp segßent.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

General

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Dades

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Esdeveniments

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Dades (per a documents de formularis XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Please support us!