Propietats dels controls

Obri un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Control


note

Només podeu cridar el diàleg Propietats quan sou en el mode de disseny amb un control seleccionat.


Si introduïu dades al diàleg Propietats, tingueu en compte que podeu introduir-les en diverses línies per a determinats quadres combinats desplegables. Això fa referència a tots els camps en què es pot introduir una expressió SQL, així com a les propietats dels quadres de text o de les etiquetes de camp. Podeu obrir estos camps i introduir text a la llista oberta. Les tecles de drecera següents són vàlides:

Tecles

Efecte

+fletxa avall:

Obri el quadre combinat.

+Up Arrow:

Tanca el quadre combinat.

Maj+Retorn

Insereix una línia nova.

Fletxa amunt

Posa el cursor a la línia anterior.

Fletxa avall

Posa el cursor a la línia següent.

Retorn

Completa l'entrada al camp i col·loca el cursor al camp següent.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

General

Aquesta pestanya General permet definir les propietats generals del control d'un formulari. Aquestes propietats són diferents en funció del tipus de control. No totes les propietats següents estan disponibles per a cada control.

Dades

La pestanya Dades permet assignar una font de dades al control seleccionat.

Esdeveniments

A la pestanya Esdeveniments podeu enllaçar macros a esdeveniments que tenen lloc als camps de control d'un formulari.

Dades (per a documents de formularis XML)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Ens cal la vostra ajuda!