Consells especials per als controls de la taula

Podeu definir un control de taula per visualitzar els registres com vulgueu. Dit d'altra manera, podeu definir els camps de dades per veure o editar les dades igual que en un formulari d'una base de dades.

En un control de taula hi ha els camps següents: text, data, hora, monetari, numèric, patró, casella de selecció i quadre combinat. En el cas de camps de data i hora combinats, es creen dues columnes automàticament.

El nombre de línies seleccionades, si se seleccionen, es mostra entre parèntesis després del nombre total de registres.

Per inserir columnes al control de taula, feu clic a l'encapçalament de la columna i obriu el menú contextual. Hi ha disponibles les ordes següents:

Insereix una columna

Crida un submenú per seleccionar un camp de dades que s'ha d'adoptar al control de taula.

Configureu el control de taula mitjançant l'opció d'arrossegar i deixar anar: obriu el navegador de la font de dades i arrossegueu els camps que voleu sobre els encapçalaments de la taula de control. Es crea una columna preconfigurada.

Reemplaça per

Obri un submenú per seleccionar un camp de dades que reemplaci el camp de dades seleccionat al control de taula.

Suprimeix la columna

Suprimeix la columna seleccionada actualment.

Columna

Obri el diàleg de propietats de la columna seleccionada.

Amaga les columnes

Amaga la columna seleccionada. No se'n canvien les propietats.

Mostra les columnes

Crida un submenú on podeu seleccionar que les columnes es tornen a mostrar. Per a veure només una columna, feu clic al nom de la columna. Només veureu les primeres 16 columnes amagades. Si hi ha més columnes amagades, trieu l'ordre Més per cridar el diàleg Mostra les columnes.

Més

Crida el diàleg Mostra les columnes.

Al diàleg Mostra les columnes podeu seleccionar les columnes que s'han de mostrar. Manteniu premuda Majús o per a seleccionar múltiples entrades.

Totes

Feu clic a Totes si voleu veure totes les columnes.

Manipulació només amb el teclat dels controls de la taula

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

Per a entrar al mode especial d'edició només amb el teclat per als controls de la taula:

El formulari del document ha d'estar en mode de disseny.

  1. Premeu +F6 per a seleccionar el document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Premeu Retorn per a entrar al mode d'edició. Les anses es mostren fora de la vora de control.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Premeu la tecla Esc per a eixir del mode d'edició.

Ens cal la vostra ajuda!