Propietats especials d'un camp formatat

Formatació: podeu definir la propietat Formatació fent clic al botó ... de la línia Formatació que apareix al diàleg Propietats: camp formatat. Apareix el diàleg Format numèric.

Si el camp formatat està connectat al camp de text d'una base de dades, les entrades d'este camp es tractaran com a text. Si el camp formatat està connectat a un camp de la base de dades que es pot mostrar com a nombre, l'entrada es tracta com a nombre. La data i l'hora també es tracten internament com a nombres.

Valor mínim i Valor màxim: podeu introduir el valor numèric mínim i màxim per a un camp formatat. Els valors mínims i màxims determinen l'eixida de les dades que ja existeixen (exemple: el valor mínim es 5, el camp connectat de la base de dades conté el valor enter 3. L'eixida és 5, però el valor de la base de dades no es modifica) i l'entrada de dades noves (exemple: el valor màxim és 10 i introduïu 20. L'entrada es corregeix i s'escriu 10 a la base de dades). Si no s'emplenen els camps per al Valor mínim i el Valor màxim, no s'aplicaran límits. Atés que els camps formatats estan connectats a un camp de text d'una base de dades, aquests dos valors i el Valor per defecte no s'apliquen.

Valor per defecte: este valor s'estableix com a valor per defecte per als nous registres.

Ens cal la vostra ajuda!