Controls de formulari

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza - Barres d'eines - Controls de formulari.

Icona a la barra d'eines Insereix (pot ser que hàgeu d'habilitar esta icona, que inicialment és invisible):

Icona

Controls de formulari


Icona de nota

Els documents de formularis XML (XForms) utilitzen els mateixos controls.


Per crear un formulari, obriu un document i utilitzeu la barra d'eines Controls de formulari per afegir i definir els controls del formulari. Si voleu, també podeu enllaçar el formulari a una base de dades per tal que pugueu utilitzar els controls per manipular una base de dades.

Quan creeu un formulari en un document HTML, podeu utilitzar-lo per enviar dades per Internet.

Icona de nota

El LibreOffice només exporta les propietats dels formularis compatibles amb la versió HTML a la qual exporteu. Per indicar la versió d'HTML, trieu - Carrega/guarda - Compatibilitat HTML.


Per afegir un control a un document

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Al document, arrossegueu el control per crear-lo.

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.

Icona de consell

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down the +Shift key down when you drag a column head.


Modificació d'un control

  1. Feu clic amb el botó dret del ratolí al control i trieu Control. S'obri un diàleg on podeu definir les propietats del control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Podeu arrossegar i deixar anar els controls d'un document a un altre document. També podeu copiar i enganxar controls entre documents. Quan inseriu un control d'un altre document, el LibreOffice analitza la font de dades, el tipus de contingut i les propietats del contingut del control perquè el control s'ajuste a l'estructura lògica del document de destinació. Per exemple, un control que mostra continguts d'una llibreta d'adreces continua mostrant els mateixos continguts després que copieu el control a un document diferent. Podeu visualitzar estes propietats a la pestanya Dades del diàleg Propietats del formulari.

Selecciona

Icona

Esta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icona

Design Mode On/Off

Propietats dels controls

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icona

Control

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icona

Formulari

Casella de selecció

Icona

Crea una casella de selecció. Les caselles de selecció permeten activar o desactivar una funció d'un formulari.

Quadre de text

Icona

Crea un quadre de text. Els quadres de text són camps en els quals l'usuari pot introduir text. En un formulari, els quadres de text mostren dades o permeten introduir dades noves.

Camp formatat

Icona

Crea un camp formatat. Un camp formatat és un quadre de text en el qual podeu definir com es formaten les entrades i les eixides, i quins valors de limitació s'apliquen.

Un camp formatat té propietats especials de control (trieu Format - Control).

Botó per prémer

Icona

Crea un botó per prémer. Esta funció es pot utilitzar per executar una orde per a un esdeveniment definit, com ara un clic amb el ratolí.

Podeu aplicar text i gràfics a estos botons.

Botó d'opció

Icona

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Quadre de llista

Icona

Crea un quadre de llista. Un quadre de llista permet als usuaris seleccionar una entrada d'una llista. Si el formulari està enllaçat amb una base de dades i la connexió a la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre de llista apareixerà automàticament després que el quadre de llista s'inserisca al document. Este auxiliar vos ajuda a crear el quadre de llista.

Quadre combinat

Icona

Crea un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista d'una sola línia amb una llista desplegable de la qual els usuaris trien una opció. Podeu assignar la propietat "només de lectura" al quadre combinat perquè els usuaris no puguen introduir entrades que no siguen les que hi ha a la llista. Si el formulari està enllaçat a una base de dades i la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre combinat apareixerà automàticament després que inseriu el quadre combinat al document.

Camp d'etiqueta

Icona

Crea un camp per mostrar text. Estes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit. No es poden fer entrades en estos camps.

Disseny del formulari

Obri la barra d'eines Disseny del formulari.

Auxiliars habilitats/inhabilitats

Icona

Habilita i inhabilita els auxiliars automàtics dels controls del formulari.

Estos auxiliars vos ajuden a introduir les propietats dels quadres de llista, els controls de taules i altres controls.

Ordes del men√ļ contextual

Botó de selecció de valors

Icona

Crea un botó de selecció de valors.

Si afegiu un bot√≥ de selecci√≥ de valors al full de c√†lcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per crear un enlla√ß de dues vies entre un bot√≥ de selecci√≥ de valors i una cel¬∑la. Com a conseq√ľ√®ncia, quan canvieu els continguts d'una cel¬∑la, s'actualitzen els continguts del bot√≥ de selecci√≥ de valors. Inversament, si canvieu el valor del bot√≥ de selecci√≥ de valors, s'actualitzen els continguts de la cel¬∑la.

Barra de desplaçament

Icona

Crea una barra de desplaçament.

Podeu indicar les propietats seg√ľents per a una barra de despla√ßament:

Nom de la IU

Semàntica

Valor mínim de desplaçament

Indica l'alçària mínima o l'amplària màxima d'una barra de desplaçament.

Valor màxim de desplaçament

Indica l'alçària màxima o l'amplària màxima d'una barra de desplaçament.

Valor de desplaçament per defecte

Indica el valor per defecte d'una barra de desplaçament, que s'utilitza quan es reinicialitza el formulari.

Orientació

Indica l'orientació d'una barra de desplaçament, és a dir, horitzontal o vertical.

Canvi petit

Indica la quantitat mínima per a la qual podeu desplaçar una barra de desplaçament, per exemple, fent clic a una fletxa.

Canvi gran

Indica la quantitat que un pas gran desplaça una barra de desplaçament, per exemple, quan feu clic entre la miniatura de la barra de desplaçament i una fletxa de la barra de desplaçament.

Retard

Indica el retard en mil·lèsimes de segon entre els esdeveniments d'activació de la barra de desplaçament. Per exemple, el retard que té lloc quan feu clic a un botó de fletxa de la barra de desplaçament i premeu el botó del ratolí.

Color del símbol

Indica el color de les fletxes a la barra de desplaçament.

Mida visible

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Botó d'imatge

Icon image button

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Control d'imatge

Icona

Crea un control d'imatge. Nom√©s es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'estos controls per obrir el di√†leg Insereix un gr√†fic i inserir la imatge. Tamb√© hi ha un men√ļ contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordes per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estiga protegit contra escriptura. El control ha de fer refer√®ncia a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introdu√Įu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Camp de data

Icona

Crea un camp de data. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors de data de la base de dades.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

Icona de consell

L'usuari pot editar fàcilment els camps de data amb les tecles de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, es pot augmentar o disminuir el dia, el mes o l'any utilitzant les tecles de fletxa.


Comentaris concrets sobre els camps de data.

Camp d'hora

Icona

Crea un camp d'hora. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors d'hora de la base de dades.

Icona de consell

L'usuari pot editar fàcilment els camps d'hora amb les fletxes de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, les hores, els minuts o els segons augmenten o disminueixen amb les tecles de fletxa.


Selecció de fitxers

Icona

Crea un botó que permet seleccionar fitxers.

Camp numèric

Icona

Crea un camp numèric. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors numèrics de la base de dades.

Camp de moneda

Icona

Crea un camp de moneda. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, els continguts del camp de moneda es poden adoptar de la base de dades.

Camp de patró

Icona

Crea un camp de patró. Els camps de patró consten d'una màscara d'edició i d'una màscara literal. La màscara d'edició determina quines dades es poden introduir. La màscara literal determina els continguts del camp de patró quan es carrega el formulari.

Icona de nota

Tingueu en compte que els camps de patró no s'exporten al format HTML.


Quadre de grup

Icona

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Icona de nota

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Control de taula

Icona

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Informació especial sobre els controls de taula.

Barra de navegació

Icona

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Focus de control automàtic

Icona

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Please support us!