Mostra de les funcions de dibuix

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icona

Mostra de les funcions de dibuix

Icona de consell

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Selecció

Icona

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Línia

Icona

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

Icona de consell

Per introduir text a una línia, feu doble clic a la línia i escriviu o enganxeu el text. La direcció del text correspon a la direcció cap on s'ha arrossegat per dibuixar la línia. Per amagar la línia, seleccioneu Invisible al quadre Estil de la línia de la barra Propietats de l'objecte de dibuix.


Rectangle

Icona

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

El·lipse

Icona

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Polígon

Icona

Dibuixa una línia composta d'una sèrie de segments de línies rectes. Arrossegueu la forma per dibuixar un segment de línia i feu clic per definir el punt final d'este segment. Després arrossegueu per dibuixar un segment de línia nou. Feu doble clic per acabar de dibuixar la línia. Per crear una forma tancada, feu doble clic al punt d'inici de la línia.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Corba

Icona

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Línia de forma lliure

Icona

Dibuixa una forma lliure allà on l'arrossegueu del document actual. Per acabar la línia, deixeu anar el botó del ratolí. Per dibuixar una forma tancada, deixeu anar el botó del ratolí a prop del punt d'inici de la línia.

Arc

Icona

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Diagrama de sectors el·líptic

Icona

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Segment del cercle

Icona

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Quadre de text

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcció del text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu un quadre de text fins que obtingueu la mida que vulgueu en qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. Gireu el quadre de text per obtindre el text girat.

Animació de text

Icona

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Llegendes

Icona

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular per una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà.

Formes bàsiques

Obri la barra d'eines Formes bàsiques que podeu utilitzar per inserir gràfics al document.

Icona

Formes bàsiques

Formes de símbol

Obri la barra d'eines Formes de símbol, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Formes de símbol

Fletxes de bloc

Obri la barra d'eines Fletxes de bloc, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Fletxes de bloc

Diagrames de flux

Obri la barra d'eines Diagrames de flux, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Diagrames de flux

Llegendes

Obri la barra d'eines Llegendes, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Llegendes

Estrelles i tires

Obri la barra d'eines Estrelles i tires, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Estrelles

Punts

Permet editar punts del dibuix.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icona

Galeria Fontwork

Des d'un fitxer

Inserts an image into the current document .

Icona

Imatge

Extrusió activada/desactivada

Habilita o inhabilita els efectes 3D per als objectes seleccionats.

Compatibilitat amb les lleng√ľes asi√†tiques

Nom√©s es pot accedir a estes ordes despr√©s d'habilitar la compatibilitat amb lleng√ľes asi√†tiques a - Configuraci√≥ de la llengua - Lleng√ľes.

Llegendes verticals

Icona

Dibuixa una l√≠nia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcci√≥ de text vertical all√† on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular a una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle m√©s gran quan la busca es transformi en una m√†. Aix√≤ nom√©s √©s possible quan l'habilitaci√≥ de lleng√ľes asi√†tiques est√† activada.

Text vertical

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcci√≥ de text horitzontal quan feu clic o l'arrossegueu al document actual. Feu clic a qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. Tamb√© podeu moure el cursor all√† on vulgueu afegir el text, arrossegar un quadre de text i escriure o enganxar el text. Aix√≤ nom√©s √©s possible quan l'habilitaci√≥ de lleng√ľes asi√†tiques est√† activada.

Please support us!