Afig una condició

Permet afegir una condició en este subdiàleg del diàleg Afig un element / Edita un element del navegador de dades.

Condició

Introduïu una condició.

Resultat

Mostra una previsualització del resultat.

Edita els espais de noms

Obri el diàleg Espais de noms per a formularis, que vos permet afegir, editar o suprimir espais de noms.

Ens cal la vostra ajuda!