Navegador de dades

Permet especificar l'estructura de les dades del document XForms actual.

Nom del model

Vos permet seleccionar el model XForms que vulgueu utilitzar.

Models

Permet afegir, tornar a anomenar i suprimir models XForms.

Afig

Obri el diàleg Afig un model, que vos permet afegir un model XForm.

Les actualitzacions del model de dades actualitzen l'estat de modificació del document

Si s'habilita, s'establirà l'estat del document "modificat" quan canvieu un control de formulari que lligat a qualsevol dada del model. Si no s'habilita, en fer este tipus de canvi no s'establirà l'estat del document a "modificat".

Suprimeix

Suprimeix el model XForm seleccionat. Tingueu en compte que no podeu suprimir l'últim model.

Canvia el nom

Permet canviar el nom del model XForm seleccionat.

Mostra els detalls

Mostra o amaga els detalls a la visualització.

Instància

Lists the items that belong to the current instance.

Trameses

Lists the submissions.

Vinculacions

Lists the bindings for the XForm.

Instàncies

Este botó ofereix una sèrie de submenús que permeten afegir, editar o suprimir instàncies.

Afig

Obri un diàleg que vos permet afegir una instància nova.

Edita

Obri un diàleg que vos permet modificar la instància actual.

Suprimeix

Suprimeix la instància actual. Tingueu en compte que no podeu suprimir l'última instància.

Mostra els tipus de dades

Permet mostrar més o menys detalls a la visualització.

Afig

Obri un diàleg que vos permet afegir un element nou (element, atribut, tramesa o vinculació) com a subelement de l'element actual.

Edita

Obri un diàleg que vos permet editar l'element seleccionat (element, atribut, tramesa o vinculació).

Suprimeix

Suprimeix l'element seleccionat (element, atribut, tramesa o vinculació).

Ens cal la vostra ajuda!