Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obri el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en este navegador.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose File - Preview in Web Browser.


La còpia formatada en HTML s'escriu a la carpeta de fitxers temporals que podeu seleccionar a - LibreOffice - Camins. Quan eixiu del LibreOffice, se suprimirà el fitxer HTML.

És possible configurar el filtre d'exportació HTML si aneu a ▸ Carrega/guarda ▸ Compatibilitat HTML.

Ens cal la vostra ajuda!