Seleccioneu un certificat

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Trieu Eines â–¸ Macros â–¸ Signatura digital.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Quant a les signatures digitals

Llista

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Mostra el certificat

Obri el diĂ leg Mostra el certificat, que vos permet examinar el certificat seleccionat.

DescripciĂł

Introduïu un propòsit per a la signatura.

Ens cal la vostra ajuda!