Seleccioneu un certificat

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


Quant a les signatures digitals

Llista

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Mostra el certificat

Obri el diàleg Mostra el certificat, que vos permet examinar el certificat seleccionat.

Descripció

Introduïu un propòsit per a la signatura.

Ens cal la vostra ajuda!