Security

Specifies the security options of the exported PDF file.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Export As - Export as PDF - Security tab.


Imatge de diàleg de les opcions de les opcions de seguretat de l'exportació PDF

note

Les restriccions de permisos del document definides per contrasenya només seran respectades pels lectors de PDF que complisquen amb la versió 1.5 del format. Per tant, si feu servir algun lector de PDF més antic, les restriccions poden no tindre cap efecte.


Set passwords

Click to open a dialog where you enter the passwords.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Impressió

Not permitted

Printing the document is not permitted.

Low resolution (150 dpi)

The document can only be printed in low resolution (150 dpi). Not all PDF readers honor this setting.

High resolution

The document can be printed in high resolution.

Canvis

Not permitted

No changes of the content are permitted.

Inserting, deleting, and rotating pages

Only inserting, deleting, and rotating pages is permitted.

Filling in form fields

Only filling in form fields is permitted.

Commenting, filling in form fields

Only commenting and filling in form fields is permitted.

Any except extracting pages

All changes are permitted, except extracting pages.

Contents

Enable copying of content

Select to enable copying of content to the clipboard.

Enable text access for accessibility tools

Select to enable text access for accessibility tools.

General

Initial View

User Interface

Links

Security

Digital Signatures

[text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found].

Ens cal la vostra ajuda!