Marca de format

Obri un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Espai no separable

Insereix un espai que mantindrà junts els caràcters dels extrems en salts de línia.

Guionet no separable

Insereix un guionet que mantindrà junts els caràcters dels extrems en salts de línia.

Guionet opcional

Insereix un guionet invisible dins d'una paraula. Quan esdevé l'últim caràcter d'una línia, este guionet es fa visible i crea un salt de línia.

Sense amplària i separació opcional

Insereix un espai invisible dins d'una paraula. Quan esdevé el darrer caràcter d'una línia, este espai insereix un salt de línia. Esta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Word Joiner

Insereix un espai invisible dins d'una paraula per mantindre-la unida amb el final d'una línia. Esta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Marca d'esquerra a dreta

Insereix una marca que afecta la direcció del text que hi haja a continuació d'esta marca. Esta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Marca de dreta a esquerra

Insereix una marca que afecta la direcció del text que hi haja a continuació d'esta marca. Esta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Ens cal la vostra ajuda!