Signatures digitals

Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar este diàleg per visualitzar certificats.

Per accedir a esta orde...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Feu doble clic o clic amb el botó dret del ratolí al camp Signatura de la barra d'estat.


Quant a les signatures digitals

Llista

Llista les signatures digitals per al document actual.

La icona Signat Icona indica que la signatura digital és vàlida, mentre que la icona del signe d'admiració Icona indica que la signatura digital no és vàlida.

Vegeu també Signatures digitals.

Usa una signatura conforme AdES si hi ha l'opció

Prefereix crear signatures XAdES per a ODF i OOXML, i PAdES per a pàgines PDF.

Mostra el certificat

Obri el diàleg Mostra el certificat.

Signa el document

Obri el diàleg Seleccioneu un certificat.

Suprimeix

Elimina la signatura seleccionada de la llista. Elimina també totes les signatures succesives en el cas del format PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Ens cal la vostra ajuda!