Filtre d'eixida XML

Llista els resultats de verificació d'un filtre XML.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Els resultats de la verificació d'un full d'estil d'importació o exportació XSLT es mostren a la finestra Filtre d'eixida XML. Si ho voleu, també podeu validar l'eixida del filtre.

Valida

Valida els continguts de la finestra Filtre d'eixida XML.

La finestra es divideix en dues àrees i els resultats de la validació es mostren a l'àrea inferior.

Ens cal la vostra ajuda!