Paràmetres del filtre del filtre XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Paràmetres del filtre XML.


En esta secció de l'ajuda s'utilitza el terme filtre XML com a forma abreujada per referir-se a la forma més exacta filtre basat en XSLT.

Terme

Descripció

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. Els fitxers XSLT també s'anomenen fulls d'estil XSLT.


Icona de nota

El filtre d'exportació XHTML produeix fitxers en "XHTML 1.0 Strict" vàlids per als documents del Writer, el Calc, el Draw i l'Impress.


Llista de filtres

Seleccioneu un o més filtres, després feu clic a un dels botons.

Esta llista mostra el nom i el tipus de cada filtre instal·lat.

  1. Feu clic a un filtre per seleccionar-lo.

  2. Feu clic+maj o -clic per seleccionar diversos filtres.

  3. Feu doble clic al nom d'un filtre per editar-lo.

Nou

Obri un quadre de diàleg amb el nom d'un filtre nou.

Edita

Obri un quadre de diàleg amb el nom del fitxer seleccionat.

Verifica els XSLT

Obri un quadre de diàleg amb el nom del fitxer seleccionat.

Suprimeix

Suprimeix el fitxer seleccionat una vegada accepteu realitzar l'acció.

Guarda com a paquet

Mostra un diàleg Anomena i guarda, que vos permet guardar el fitxer seleccionat com paquet de filtres XSLT (*.jar).

Obri el paquet

Mostra el diàleg Obri, que vos permet obrir un filtre des d'un paquet de filtres XSLT (*.jar).

Ajuda

Mostra la pàgina d'ajuda per a este quadre de diàleg.

Tanca

Tanca el quadre de diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!