Mou el menú

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the gear Icon gear menu dropdown menu and choose Move.


Posició del menú

Mou l'entrada de menú seleccionada una posició cap amunt o cap avall en el menú quan feu clic en un botó de fletxa.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Please support us!