Menús

Permet personalitzar els menús del LibreOffice per a tots els mòduls.

You can add new commands, modify existing commands, or rearrange the menu items. You can also add commands executed by macros and apply all kind of styles directly from the menu.

Per accedir a esta orde...

Tria la pestanya Eines ▸ Personalitza ▸ Menús.


Cerca

Enter a string in the text box to narrow the search of commands.

Categoria

Select the menu command category in the drop-down list to restrict the search of commands or scroll the list below. Macros and styles commands are in the bottom of the list.

Funció

Displays the results of the combination of the search string and category of the desired function.

Descripció

El quadre de text conté una descripció breu de l'ordre seleccionada.

Àmbit

Select the location where the menu is to be attached. If attached to a LibreOffice module, the menu is available for all files opened in that module. If attached to the file, the menu will be available only when that file is opened and active.

Target

Select the menu where the customization is to be applied. The current set of functions is displayed in the box below.

Afig

Click on the gear icon and then choose Add to add a new menu.

Suprimeix

Click on the gear icon and then choose Delete to delete the menu.

note

Només podeu suprimir menús personalitzats i entrades de menú personalitzades.


Right Arrow button

Click on the right arrow button to select a function on the left display box and copy to the right display box. This will add the function to the selected menu.

Left Arrow button

Click on the left arrow button to remove the selected command from the current menu.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

Podeu arrossegar i deixar anar l'ordre seleccionada per desplaçar-la fins a la posició que vulgueu.


Insereix

Modifica

Valors per defecte

Suprimeix tots els canvis que s'hagen fet prèviament en aquest menú.

Ens cal la vostra ajuda!