Organitza les macros

Obri un submenú amb enllaços als diàlegs on podeu organitzar les macros i els scripts.

LibreOffice Basic

Obri un diàleg que vos permet organitzar les macros del LibreOffice Basic.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Obri un diàleg on podeu organitzar scripts en Java.

Python

Obri un diàleg on podeu executar scripts en Python.

Ens cal la vostra ajuda!