Organitza les macros

Obri un submenĆŗ amb enllaƧos als diĆ legs on podeu organitzar les macros i els scripts.

LibreOffice Basic

Obri un diĆ leg que vos permet organitzar les macros del LibreOffice Basic.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!