Macros del LibreOffice Basic

Obri un diàleg que vos permet organitzar les macros.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Nom de la macro

Mostra el nom de la macro seleccionada. Per crear o per canviar el nom d'una macro, introduïu un nom ací.

Macro des de / Guarda la macro a

Llista les biblioteques i els mòduls on podeu obrir o guardar les vostres macros. Per guardar una macro amb un document en concret, obriu el document i, a continuació, obriu este diàleg.

Executa / Guarda

Executa o guarda la macro actual.

Assigna

Obri el diàleg Personalitza, que vos permet assignar la macro seleccionada a una orde de menú, una barra d'eines o un esdeveniment.

Edita

Inicia l'editor del LibreOffice Basic i obri la macro o el diàleg seleccionats per editar-los.

Nou / Suprimeix

Crea una nova macro, crea un nou mòdul o suprimeix la macro o el mòdul seleccionats.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Biblioteca nova

Guarda la macro gravada en una biblioteca nova.

Mòdul nou

Guarda la macro gravada en un mòdul nou.

Organizer

Obri el diàleg Organitzador de macros, que vos permet afegir, editar o suprimir mòduls, diàlegs i biblioteques de macros.

Ens cal la vostra ajuda!