Customize

Sets the formatting options for ordered or unordered lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Bullets and Numbering.


Seleccioneu el nivell o els nivells que vulgueu modificar i, a continuació, indiqueu la formatació que vulgueu utilitzar.

Nivell

Seleccioneu el nivell o els nivells per als quals vulgueu definir les opcions de formatació. El nivell seleccionat apareixerà realçat a la previsualització.

Numbering

Number

Select a numbering scheme for the selected levels.

Selecció

Descripció

1, 2, 3...

Xifres aràbigues

A, B, C...

Lletres majúscules

a, b, c...

Lletres minúscules

I, II, III...

Xifres romanes (majúscula)

i, ii, iii...

Xifres romanes (minúscules)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Numeració alfabètica amb lletres majúscules

a,... aa,... aaa,...

Numeració alfabètica amb lletres minúscules

Pic

Adds a character bullet to the beginning of a line. Select this option, use the Character style drop-down menu to choose the bullet character style, and then press the Select button to open the Special Characters dialog to choose the bullet character.

Graphics

Mostra una imatge per al pic. Seleccioneu esta opció i, a continuació, feu clic a Selecciona per buscar el fitxer d'imatge que vulgueu utilitzar. La imatge s'incrusta al document.

Gràfics enllaçats

Mostra una imatge per al pic. Seleccioneu esta opció i, a continuació, feu clic a Selecciona per buscar el fitxer d'imatge que vulgueu utilitzar. La imatge s'insereix com un enllaç al fitxer d'imatge.

Cap

Does not apply a numbering scheme.


The availability of the following fields depends on the numbering scheme that you select in the Number box.

Inicia a

Introduïu un nou número inicial per al nivell actual.

Abans

Introduïu un caràcter o el text que vulgueu que es mostre davant del número a la llista.

Després

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create an ordered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Opcions per als gràfics:

Graphics

Seleccioneu o cerqueu el fitxer gràfic que vulgueu utilitzar com a pic.

Amplària

Introduïu una amplària per al gràfic.

Alçària

Introduïu una alçària per al gràfic.

Conserva la relació

Manté les proporcions per a la mida del gràfic.

Alineació

Seleccioneu l'opció d'alineació per al gràfic.

Ens cal la vostra ajuda!