Pics

Mostra els diferents estils de pic que podeu aplicar.

Icona de nota

Els pics i la numeració de paràgrafs només es poden utilitzar al Writer, a l'Impress i al Draw.


Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Pics i numeració ▸ Pics.


Selecció

Feu clic a l'estil de pic que vulgueu utilitzar.

Ens cal la vostra ajuda!