Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Bullets and Numbering.

A la barra Formatació, feu clic a

Icona Llista amb pics

Pics activats/desactivats


El diàleg Pics i numeració consta de les pestanyes següents:

Pics

Mostra els diferents estils de pic que podeu aplicar.

Icona de nota

Els pics i la numeració de paràgrafs només es poden utilitzar al Writer, a l'Impress i al Draw.


Numbering Style

Mostra els diferents estils de numeració que podeu aplicar.

Esquema

Mostra els diferents estils que podeu aplicar a una llista jeràrquica. El LibreOffice admet fins a nou nivells d'esquema en una llista jeràrquica.

Image

Mostra els diferents gràfics que podeu utilitzar com a pics en una llista amb pics.

Posició

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Permet definir les opcions de formatació per a les llistes numerades o amb pics. Si ho voleu, podeu aplicar formatació individual per a cada nivell de la llista jeràrquica.

Reinicialitza

Reinicialitza els canvis fets a la pestanya actual als que hi havia quan s'ha obert el diàleg. No apareixerà una pregunta de confirmació quan tanqueu el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!