Menú contextual de la correcció automàtica

Per accedir a este menú, feu clic amb el botó dret a la paraula incorrecta del document. Per veure les paraules incorrectes en el document, trieu Eines - Comprovació automàtica de l'ortografia.

<Suggeriments de reemplaçament>

Feu clic a la paraula per reemplaçar la paraula realçada. Utilitzeu el submenú de correcció automàtica per definir el reemplaçament permanent.

Ortografia

Obri el diàleg Ortografia.

Afig

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

Ignora'ls tots

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

Correcció automàtica

Per reemplaçar sempre la paraula realçada, feu clic a una paraula de la llista. La parella de paraules s'emmagatzemarà a la taula de reemplaçament que trobareu a Eines - Opcions de correcció automàtica - Reemplaça.

La paraula és <nom de la llengua>

Canvia la configuració de la llengua per a la paraula realçada, en cas que esta paraula es trobe en un altre diccionari.

El paràgraf és <nom de la llengua>

Canvia la configuració de la llengua per al paràgraf que conté la paraula realçada, si esta paraula es troba en un altre diccionari.

Ens cal la vostra ajuda!