Opcions de llenguaOpcions de llengua

Permet indicar les opcions de correcció automàtica per a les cometes i per a les opcions que són específiques de la llengua del text.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Opcions de llengua.


Seleccioneu si voleu aplicar els reemplaçaments mentre escriviu [T] o bé quan modifiqueu el text existent [M].

Afig un espai no separable abans de determinats signes de puntuació en els textos en francés

Afig un espai no separable abans de «;», «!», «?», «:» i «%» si la llengua del caràcter està definida com a francés (França, Bèlgica, Luxemburg, Mònaco o Suïssa) i abans de «:» només quan la llengua del caràcter està definida com a francés (Canadà).

Formata els sufixos dels nombres ordinals (1r -> 1r)

Formata els caràcters de text dels ordinals, com ara 1r, 2n, 3r, com a superíndexs. En anglés, per exemple, 1st es convertirà a 1st.

Icona de nota

Tingueu en compte que això només és aplicable a les llengües que tinguen la convenció de formatar els ordinals com a superíndexs.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Llengües que utilitzen la disposició complexa de text

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Cometes senzilles/Cometes dobles

Permet indicar els caràcters de reemplaçament que s'utilitzaran per a les cometes senzilles o dobles.

Reemplaça

Reemplaça automàticament el símbol per defecte del sistema per al tipus de cometes especificat amb el caràcter especial que indiqueu.

Cometa inicial

Seleccioneu el caràcter especial que reemplaçarà automàticament la cometa d'obertura actual quan trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica.

Cometa final

Seleccioneu el caràcter especial que reemplaçarà de manera automàtica la cometa de tancament actual quan trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica.

Per defecte

Resets the quotation marks to the default symbols.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Guarda tots els canvis i tanca el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!