Opcions

Seleccioneu les opcions per a la correcció automàtica en teclejar i, a continuació, premeu D'acord.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Utilitza la taula de reemplaçament

Si introduïu una combinació de lletres que coincidisca amb una drecera de la taula de reemplaçament, la combinació de lletres es reemplaçarà pel text de reemplaçament.

Corregeix DUes MAjúscules al COmençament de PAraula

Si introduïu dues lletres majúscules al principi d'una paraula, la segona lletra majúscula es reemplaçarà automàticament per la minúscula que correspongui.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Converteix en majúscula la primera lletra de cada frase.

Capitalizes the first letter of every sentence

*Negreta*, /cursiva/, -ratllat- i _subratllat_ automàtics

Aplica automàticament una formatació de negreta, cursiva, ratllat o subratllat al text comprés entre asteriscs (*), barres (/), guionets (-) o guions baixos (_) respectivament. Aquests caràcters desapareixeran després que s'apliqui la formatació.

Icona de nota

Aquesta característica no funciona si introduïu els caràcters de formatació * / - _ amb un editor del mètode d'entrada.


Reconeix els URL

Crea automàticament un enllaç quan introduïu un URL.

Reemplaça els guions

Reemplaça un o dos guionets amb un guió llarg (vegeu la taula següent).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Text que introduïu:

Resultat que obteniu:

A - B (A, espai, menys, espai, B)

A – B (A, espai, guió curt, espai, B)

A -- B (A, espai, menys, menys, espai, B)

A – B (A, espai, guió curt, espai, B)

A--B (A, menys, menys, B)

A—B (A, guió llarg, B)
(vegeu la nota que hi ha a continuació de la taula)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, menys, B)

A-B (sense canvis)

A -B (A, espai, menys, B)

A -B (sense canvis)

A --B (A, espai, menys, menys, B)

A –B (A, espai, guió curt, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignora els espais dobles

Reemplaça dos o més espais consecutius per un sol espai.

Corregeix l'ús accidental de la tecla de fIXACIÓ DE MAJÚSCULES

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Guarda tots els canvis i tanca el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!