Edita el diccionari

Editeu els termes per a la Conversió del xinés.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Conversió del xinés i feu clic al botó Edita els termes. Ha d'estar habilitada la compatibilitat amb les llengües asiàtiques.


Icona de nota

Podeu utilitzar este diàleg per editar, afegir o suprimir entrades del diccionari de conversió. El camí per al fitxer del diccionari de conversió és user/wordbook/commonterms.ctd. No podeu suprimir les entrades per defecte d'este fitxer.


De xinés tradicional a xinés simplificat

Converteix del xinés tradicional al xinés simplificat.

De xinés simplificat a xinés tradicional

Converteix del xinés simplificat al xinés tradicional.

Inverteix el mapatge

Afig automàticament la direcció de mapatge inversa a la llista per a cada modificació que introduïu.

Terme

Introduïu el text que vulgueu reemplaçar amb el terme del quadre Mapatge.

Mapatge

Introduïu el text pel qual vulgueu reemplaçar el contingut del camp Terme.

Propietat

Defineix la categoria del terme seleccionat.

Afig

Afig el terme al diccionari de conversió. Si el terme ja és al diccionari, el terme nou tindrà preferència respecte a l'anterior.

Modifica

Guarda l'entrada modificada al fitxer de la base de dades.

Suprimeix

Suprimeix del diccionari l'entrada del diccionari d'usuari seleccionada.

Ens cal la vostra ajuda!