Ortografia

Cerca errors ortogràfics al document o a la selecció actual. Si s'ha instal·lat una extensió de verificació gramatical, el diàleg també comprova si hi ha errors de gramàtica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Ortografia.

Tecla F7

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Ortografia


Verificació ortogràfica i gramatical

El procés de verificació ortogràfica s'inicia a la posició actual del cursor i avança fins al final del document o de la selecció. Una vegada s'arriba a esta posició, l'usuari pot triar si vol continuar la verificació ortogràfica des del principi del document.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Les faltes d'ortografia se subratllen en roig i els problemes gramaticals, en blau. El diàleg vos presenta en primer lloc tots els errors d'ortografia i, successivament, fa el mateix amb els errors de gramàtica.

Enable Check grammar to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

No és al diccionari

Mostra la frase amb la paraula incorrecta realçada. Editeu la paraula o la frase, o bé feu clic a un dels suggeriments que es mostren en el quadre de text inferior.

Suggeriments

Llista les paraules suggerides per reemplaçar la paraula incorrecta. Seleccioneu la paraula que vulgueu utilitzar i feu clic a Corregeix o a Corregeix-ho tot.

Llengua del text

Permet indicar la llengua que s'utilitzarà per verificar l'ortografia.

Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a esta llengua.

Opcions

Obri un diàleg que vos permet seleccionar els diccionaris definits per l'usuari i definir les regles per a la verificació ortogràfica.

Afig al diccionari

Afig la paraula desconeguda a un diccionari definit per l'usuari.

Ignora-ho un cop

Omet la paraula desconeguda i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

Icona de nota

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Ignora-les totes

Omet totes les ocurrències de la paraula desconeguda fins al final la sessió de LibreOffice actual i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

Corregeix

Reemplaça la paraula desconeguda amb el suggeriment actual. Si el vostre canvi abasta més text que la paraula en qüestió, es reemplaçarà tota la frase.

Corregeix-ho tot

Reemplaça totes les ocurrències de la paraula desconeguda amb el suggeriment actual.

Desfés

Feu-hi clic per desfer l'últim canvi fet a la frase actual. Feu-hi clic de nou per desfer el canvi anterior fet a la mateixa frase.

Ens cal la vostra ajuda!