Atributs del text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ .


Esta orde només està disponible per als objectes de dibuix que poden contindre text (com ara els rectangles), i en canvi no està disponible per a les línies.

Text

Permet definir el format i les propietats d'ancoratge per al text de l'objecte de dibuix o de text seleccionat.

Animació de text

Afig un efecte d'animació al text de l'objecte de dibuix seleccionat.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!