Text Attributes

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - .


Esta orde només està disponible per als objectes de dibuix que poden contindre text (com ara els rectangles), i en canvi no està disponible per a les línies.

Text

Permet definir el format i les propietats d'ancoratge per al text de l'objecte de dibuix o de text seleccionat.

Animació de text

Afig un efecte d'animació al text de l'objecte de dibuix seleccionat.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!