Format de la columna

Formata la columna o les columnes seleccionades.

Per accedir a esta orde...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


Format

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Alineació

Permet definir les opcions d'alineació per als continguts de la cel·la actual o de les cel·les seleccionades.

Please support us!