Fonts de dades

Esta secci贸 cont茅 informaci贸 relativa a la navegaci贸 i l'edici贸 de taules d'una base de dades.

Visi贸 general de les bases de dades

note

No podeu utilitzar el navegador de la font de dades en una taula de la base de dades oberta en vista Disseny.


Navegador de la font de dades

Les ordes per al navegador de la font de dades es troben a la barra Dades de la taula i als men煤s contextuals.

Selecci贸 de registres

Per seleccionar un registre en una taula de base de dades, feu clic a la cap莽alera de la fila corresponent o b茅 feu clic a una cap莽alera d'una fila i utilitzeu les tecles de fletxa amunt o avall.

La taula seg眉ent descriu com seleccionar elements individuals al navegador de la font de dades:

Selecci贸

Acci贸

Registre

Feu clic a la cap莽alera de la fila

Diversos registres o supressi贸 d'una selecci贸

Premeu i cliqueu la cap莽alera de la fila.

Columna

Feu clic a la cap莽alera de la columna

Camp de dades

Feu clic al camp de dades

Taula sencera

Feu clic a la cap莽alera de la fila dels encap莽alaments de columna


Barra d'eines Dades de la taula (edici贸 de les dades de la taula)

Icona

Vos permet editar, afegir o suprimir registres d'una taula d'una base de dades.

Retallar, copiar i enganxar dades

Podeu retallar, copiar i enganxar registres des de la vista Font de dades. El navegador de la font de dades tamb茅 admet que s'arrosseguin i es deixin anar registres, textos i nombres des d'altres fitxers del LibreOffice.

No podeu arrossegar i deixar anar en camps S铆/No, camps binaris, camps d'imatges o camps de recompte.

note

Nom茅s podeu arrossegar i deixar anar quan vos trobeu en el mode Edici贸.


Barra de dades de la taula

Utilitzeu la barra Dades de la taula per controlar la visualitzaci贸 de les dades.

Utilitzaci贸 del navegador de la font de dades

Utilitzeu la barra Navegaci贸 de formularis que hi ha a la part inferior de la vista Font de dades per navegar entre els registres.

Primer registre

Icona

Vos porta al primer registre de la taula.

Registre anterior

Icona

Vos porta al registre anterior de la taula.

N煤mero de registre

Introdu茂u el n煤mero del registre que vulgueu que es mostre i premeu la tecla Retorn.

Registre seg眉ent

Icona

Vos porta al registre seg眉ent de la taula.

脷ltim registre

Icona

Vos porta a l'煤ltim registre de la taula.

Registre nou

Icona

Insereix un registre nou a la taula actual. Per crear un registre, feu clic al bot贸 de l'asterisc (*) que hi ha a la part inferior de la vista de la taula. S'afegir脿 una fila buida al final de la taula.

Nombre de registres

Mostra el nombre de registres. Per exemple, "Registre 7 de 9(2)" indica que s'han seleccionat 2 registres d'una taula formada per 9 registres, i que el cursor es troba en el registre n煤mero 7.

Organitzaci贸 de taules

Per accedir a les ordes per a la formataci贸 de la taula, feu clic amb el bot贸 dret a la cap莽alera d'una columna o d'una fila.

Format de la taula

Formata la fila o les files seleccionades.

Al莽脿ria de la fila

Canvia l'al莽脿ria de la fila actual o de les files seleccionades.

Suprimeix les files

Suprimeix la fila o les files seleccionades.

Format de la columna

Formata la columna o les columnes seleccionades.

Ampl脿ria de la columna

Canvia l'ampl脿ria de la columna actual o de les columnes seleccionades.

Amaga les columnes

Amaga la columna o les columnes seleccionades. Per mostrar les columnes amagades, feu clic amb el bot贸 dret a qualsevol cap莽alera de columna i, a continuaci贸, trieu Mostra les columnes.

Mostra les columnes

Mostra les columnes amagades. Trieu la columna que vulgueu mostrar a la llista, o b茅 feu clic a Tot per mostrar totes les columnes amagades.

Ens cal la vostra ajuda!