Alineació

Permet definir les opcions d'alineació per als continguts de la cel·la actual o de les cel·les seleccionades.

Per accedir a esta orde...


Horitzontal

Seleccioneu l'opció d'alineació horitzontal que vulgueu aplicar als continguts de la cel·la.

Per defecte

Alinea els nombres a la dreta i el text a l'esquerra.

Icona de nota

Si seleccioneu l'opció Per defecte, els nombres s'alinearan a la dreta i el text es justificarà a l'esquerra.


Esquerra

Alinea els continguts de la cel·la a l'esquerra.

Icona a la barra Formatació:

Icon Align Left

Alineació esquerra

Dreta

Alinea els continguts de la cel·la a la dreta.

Icona a la barra Formatació:

Icon Align Right

Alineació dreta

Centre

Centra horitzontalment els continguts de la cel·la.

Icona a la barra Formatació:

Icon Centered

Justificada

Alinea els continguts a l'esquerra i a la dreta de les vores de la cel·la.

Icona a la barra Formatació:

Icon Justified

Justificat

Emplenat

Repeteix els continguts (nombres i text) fins omplir l'àrea visible de la cel·la. Esta característica no funciona en textos que continguen salts de línia.

Distribuït

Alinea continguts homogèniament en tota la cel·la. A diferència deJustificat, també justifica l'última línia de text.

Sagnat

Sagna des del marge esquerre de la cel·la per la quantitat que introduïu.

Vertical

Seleccioneu l'opció d'alineació vertical que vulgueu aplicar als continguts de la cel·la.

Per defecte

Alinea el contingut de la cel·la a la part inferior de la cel·la.

Superior

Alinea els continguts de la cel·la a la vora superior de la cel·la.

Icona a la barra Formatació:

Inferior

Alinea els continguts a la vora <inferior de la cel·la.

Icona a la barra Formatació:

Icon Align Bottom

Alineació inferior

Centre

Centra verticalment els continguts de la cel·la.

Icona a la barra Formatació:

Icon Align Center Vertically

Alineació central vertical

Justificada

Alinea els continguts de la cel·la a la part superior i inferior de les vores de la cel·la.

Distribuït

Igual que el Justificat, tret que l'orientació del text siga vertical. Després, és comporta de manera paregut al paràmetre Distribuït, és a dir, que l'última línia també es justifica.

Orientació del text

Defineix l'orientació del text per als continguts de la cel·la.

Feu clic al disc per a definir l'orientació del text.

Graus

Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s).

Vora de referència

Indiqueu la vora de la cel·la a partir de la qual vulgueu escriure el text girat.

  1. Expansió del text des de la vora inferior de la cel·la: escriu el text girat des de la vora inferior de la cel·la cap enfora.

  2. Expansió del text des de la vora superior de la cel·la: escriu el text girat des de la vora superior de la cel·la cap enfora.

  3. Expansió del text només dins de la cel·la: escriu el text girat només dins la cel·la.

Apilat verticalment

Alinea el text verticalment.

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Disposició vertical asiàtica

Esta casella de selecció només està disponible si s'ha habilitat la compatibilitat amb llengües asiàtiques i si la direcció del text s'ha definit com a vertical. Alinea els caràcters asiàtics l'un sota de l'altre a la cel·la o les cel·les seleccionades. Si la cel·la conté més d'una línia de text, estes línies es converteixen en columnes de text que s'organitzen de dreta a esquerra. Els caràcters occidentals del text convertit es giren 90º cap a la dreta, mentre que els caràcters asiàtics no es giren.

Propietats

Permet determinar el flux del text en una cel·la.

Ajustament automàtic del text

Ajusta el text en una altra línia a la vora de la cel·la. El nombre de línies dependrà de l'amplària de la cel·la. Per introduir un salt de línia manual dins d'una cel·la, premeu +Retorn a la cel·la.

Inserció de salts de línia en cel·les

Activa la partició de mots

Habilita la partició de mots per a l'ajustament de text amb la línia següent.

Redueix per ajustar a la cel·la

Redueix la mida aparent del tipus de lletra per tal que els continguts s'ajusten a l'amplària actual de la cel·la. No podeu aplicar esta orde a una cel·la que continga salts de línia.

Ens cal la vostra ajuda!