Amplària de la columna

Canvia l'amplària de la columna actual o de les columnes seleccionades.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


També podeu canviar l'amplària d'una columna arrossegant-ne la línia divisòria del costat de la capçalera.

Amplària

Introduïu l'amplària de columna que vulgueu utilitzar.

Ajusta automàticament l'amplària de la columna segons el tipus de lletra actual.

Please support us!