Alçària de la fila

Canvia l'alçària de la fila actual o de les files seleccionades.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Alçària

Introduïu l'alçària de fila que vulgueu utilitzar.

Valor per defecte

Ajusta l'alçària de la fila a la mida segons la plantilla per defecte. El contingut existent pot ser que es mostre escapçat verticalment. L'alçària ja no augmentarà automàticament quan introduïu contingut d'una mida més gran.

Please support us!