Treu-ho del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si vos trobeu en un grup incrustat, només es tancarà este subgrup.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Agrupa ▸ Treu-ho del grup (documents de text, fulls de càlcul).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Obriu el menú contextual i trieu Treu-ho del grup.

Icona

Treu-ho del grup


Ens cal la vostra ajuda!