Treu-ho del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si vos trobeu en un grup incrustat, només es tancarà este subgrup.

Per accedir a esta orde...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Treu-ho del grup


Ens cal la vostra ajuda!