Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup. Esta orde no desagrupa els objectes de manera permanent.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Agrupa ▸ Inclou-ho al grup (documents de text, fulls de càlcul).

Choose Shape - Group - Enter Group (drawing documents).

Obriu el menú contextual i trieu Inclou-ho al grup.

Icona

Inclou-ho al grup


Icona de consell

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Ens cal la vostra ajuda!