Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Per accedir a esta orde...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Agrupa


Les propietats dels objectes individuals es mantenen fins i tot després d'agrupar-los. Noteu que és possible incrustar grups, és a dir, incloure un grup dins d'un altre grup.

Ens cal la vostra ajuda!