Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Agrupa ▸ Agrupa (documents de text, fulls de càlcul).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Obriu el menú contextual i trieu Agrupa ▸ Agrupa (objectes amb formularis).

Icona

Agrupa


Les propietats dels objectes individuals es mantenen fins i tot després d'agrupar-los. Noteu que és possible incrustar grups, és a dir, incloure un grup dins d'un altre grup.

Ens cal la vostra ajuda!