Group

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Group.

From the context menu:

Choose Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw tab.

From toolbars:

Icon Group

Agrupa


Treball amb grups

Per editar els objectes individuals d'un grup, seleccioneu este grup, feu-hi clic amb el botĂł dret i trieu

Quan editeu un grup, els objectes que no formin part d'este grup s'esvairan.

Utilitzeu les tecles Tab i Maj+Tab per moure-vos cap avant i cap arrere a través dels objectes d'un grup.

Per eixir d'un grup, feu-hi clic amb el botĂł dret i trieu

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Inclou-ho al grup

Obri el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir esta orde per a cada subgrup. Esta orde no desagrupa els objectes de manera permanent.

Treu-ho del grup

Permet eixir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals. Si vos trobeu en un grup incrustat, només es tancarà este subgrup.

Ens cal la vostra ajuda!