Edita els punts

Vos permet canviar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Edit - Toggle Point Edit Mode.

From the context menu:

Toggle Point Edit Mode

From the tabbed interface:

Choose Draw - Toggle Point Edit Mode.

On the Draw menu of the Draw tab, choose Toggle Point Edit Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode


Per editar la forma de l'objecte de dibuix seleccionat, feu clic a la icona Punts de la barra Dibuix i, a continuació, arrossegueu un dels punts de l'objecte.

Ens cal la vostra ajuda!