Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Organitza


Capa per a textos i gràfics

Cada vegada que inseriu un objecte nou en un document, l'objecte nou s'apila damunt de l'objecte inserit anteriorment. Utilitzeu les ordes d'organització per canviar l'orde d'apilament per als objectes d'un document. Tingueu en compte que no podeu canviar l'orde d'apilament per al text.

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Envia cap avant

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap amunt, de manera que quede més a prop de la part superior de l'orde d'apilament.

Envia cap arrere

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap avall, de manera que quede més a prop de la part inferior de l'orde d'apilament.

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Al primer pla

Mou l'objecte seleccionat davant del text.

Al fons

Mou l'objecte seleccionat darrere del text.

Ens cal la vostra ajuda!