Degradats

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format Àrea - Gradientspestanya


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Afig

Afig un degradat personalitzat a la llista actual. Indiqueu les propietats del degradat i, tot seguit, feu clic en este botó.

Modifica

Aplica les propietats de degradat actuals al degradat seleccionat. Podeu guardar el degradat amb un altre nom.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Opcions

Utilitzeu les opcions per a definir o modificar un degradat.

Tipus

Seleccioneu el degradat que voleu aplicar.

Centre X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Centre Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Angle

Introduïu un angle de gir per al degradat seleccionat.

Transition start

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Seleccioneu un color per al punt d'inici del degradat.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Seleccioneu un color per al punt final del degradat.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Preview

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!