Àrea

Definiu les opcions d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

You can add custom colors, gradients, hatchings, two color patterns and bitmap patterns to the default lists for later use.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Styles - choose style - open context menu - choose Modify/New - tab.

Choose Format - Area - Area tab.

Choose Format - Title - Area tab (chart documents).

Choose Format - Legend - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Wall - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Area tab (chart documents).


Cap

Do not fill the selected object.

Colors

Seleccioneu un color a aplicar, guardeu la llista de colors actual o carregueu una llista de colors diferent.

Degradat

Fills the object with a gradient selected on this page.

Mapa de bits

Fills the object with a bitmap pattern selected on this page. To add a bitmap to the list, open this dialog, click the Bitmaps tab, and then click Add / Import.

Pattern

Fills the object with a simple two color pattern selected on this page.

Hatch

Ompli l'objecte amb el patró d'ombreig que se seleccioni en aquesta pàgina.

tip

You can quickly select fill options from the list boxes on the Drawing Object Properties toolbar.


Icona

Estil/emplenament de l'àrea

Seleccioneu el tipus d'emplenament que voleu aplicar a l'objecte de dibuix seleccionat.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!