Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Per accedir a esta orde...


Propietats de la línia

Estils

Seleccioneu l'estil de línia que voleu utilitzar.

Icon Line Style

Estil de línia

Colors

Seleccioneu un color per a la línia.

Icon Line Color

Color de línia

Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Transparència

Introduïu la transparència de la línia; 100% correspon a una transparència completa i 0%, a una opacitat completa.

Icona

Definiu les opcions per als símbols de punts de dades al diagrama.

Selecciona

Seleccioneu l'estil de símbol que voleu utilitzar al diagrama. Si seleccioneu Automàtic, el LibreOffice utilitza els símbols per defecte per al tipus de diagrama seleccionat.

Amplària

Introduïu una amplària per al símbol.

Alçària

Introduïu una alçària per al símbol.

Conserva la relació

Conserva les proporcions del símbol quan introduïu un valor nou per a l'alçària o per a l'amplària.

Estils de fletxa

Podeu afegir extrems de fletxa a un o als dos extrems de la línia seleccionada. Per afegir un estil de fletxa personalitzat a la llista, seleccioneu la fletxa al document i feu clic a la pestanya Estils de fletxa d'este diàleg.

Estil

Seleccioneu l'extrem de fletxa que voleu aplicar a la línia seleccionada.

Amplària

Introduïu una amplària per a l'extrem de fletxa.

Centre

Col·loca el centre dels extrems de fletxa als finals de la línia seleccionada.

Sincronitza les terminacions

Actualitza automàticament les configuracions dels dos extrems de fletxa quan introduïu una altra amplària; seleccioneu un altre estil d'extrem de fletxa o centreu un dels extrems.

Estils de cantonada i d'extrem

Estil de cantonada

Seleccioneu la forma a utilitzar a les cantonades de la línia. En el cas d'un angle petit entre línies, una forma amb biaix se substitueix amb una forma amb bisellat.

Estil d'extrem

Seleccioneu l'estil dels extrems de línia. Els extrems s'afigen també al traçat interior.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!