Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Per accedir a esta orde...

Open the context menu for the object - choose Name.


Nom

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Els noms de les imatges, els objectes OLE i els marcs que existisquen dins un mateix document han de ser únics.


Ens cal la vostra ajuda!