Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Per accedir a esta orde...

Open the context menu for the object - choose Name.


Nom

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Ens cal la vostra ajuda!