1,5 línies

Defineix l'interlineat del paràgraf actual en una línia i mitja.

Per accedir a esta orde...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Icona

Interlineat: 1,5

Ens cal la vostra ajuda!