Centra verticalment

Centra el contingut de la cel·la entre la part superior i inferior de la cel·la.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Cel·la - Centre


Ens cal la vostra ajuda!